Campingvogn

Lejebetingelser for campingvogn

 •        Synsfri sammenkobling

Alle vore vogne er godkendt til synsfri sammenkobling, hvilket det trækkende køretøj ligeledes skal være.

 •        Forsikring

Vognene er kaskoforsikrede specielt til udlejning. I tilfælde af skade påhviler selvrisiko på 2000 kr. lejer. Dog ikke hvis der kommer skader på vognens inventar ...

Lejebetingelser for campingvogn

 •        Synsfri sammenkobling

Alle vore vogne er godkendt til synsfri sammenkobling, hvilket det trækkende køretøj ligeledes skal være.

 •        Forsikring

Vognene er kaskoforsikrede specielt til udlejning. I tilfælde af skade påhviler selvrisiko på 2000 kr. lejer. Dog ikke hvis der kommer skader på vognens inventar ,indretning, fortelt, sidespejle m.v. er det for lejers regning.

 •          Registreringsattest

Der medfølger altid 1 kopi af registreringsattesten.

 •          Kørsel udlandet

Ved kørsel udenfor Danmarks grænser medfølger det røde forsikringskort fra SOS

 •          Bestilling / Betaling

Bestillingen er først gyldig, når Fritidsudlejning inden 3 dage har modtaget lejekontrakten retur i underskrevet stand tillige med depositum på 2000 kr.

Lejen betales ved levering af vognen/campletten.

Depositum refunderes inden for 4 dage ved aflevering af vognen i uskadt stand og rengjort såvel indvendig som udvendig.

 •         Afbestilling

Ved afbestilling mere end 30 dage før lejeperiode gives  indbetalte depositum retur. Ved afbestilling mindre end  30 dage før lejemålets start refunderes indbetalt depositum ikke. Ved afbestilling mindre end 14 dage før lejemålets start hæfter lejer for den fulde leje. Dog hvis der findes ny lejer  for perioden, tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag af 

 kr. 400,00

Såfremt udlejer ikke kan stille den reserverede campingvogn/camplet eller en anden tilsvarende af samme stand/størrelse til rådighed, af årsager som udlejer ikke har indflydelse på, er lejer berettiget til at opsige lejemålet. Det fuldt indbetalte  depositum tilbagebetales til lejer. Erstatning udover dette, kan ikke gøres gældende overfor udlejer.

 • Aflevering

Hvis det lejede afleveres før tid har lejer ikke krav på refusion.

Det er af stor vigtighed at aftalte afleveringstid overholdes, da for sent aflevering vil berører den næste lejer

 • Gas

Gas er inkluderet i lejen fra 1 maj – 1 september

 • Diverse

For sen aflevering betales med 100 kr. pr påbegyndt time

Manglende rengøring betales med mindst 500 kr.

Manglende tømning/rengøring af toilet betales med 300 kr.

Mere

Campingvogn Der er ingen produkter i denne kategori.